امروز: دوشنبه, ۵, فروردین, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها Drug C

برچسب: drug C

CONTRACEPTIVES – کنتراسپتیو

نام لاتین: contraceptive - ld - hd نام فارسی: کنتراسپتیو - ضد بارداری مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: استروژن -پروژستین‌، پیشگیری از بارداری (‌هورمونی‌) اشکال...

CLOTRIMAZOLE – کلوتریمازول

نام لاتین: clotrimazole نام فارسی: کلوتری مازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: ایمیدازول ، ضد قارچ اشکال دارویی: کرم موضعی Topical cream: 1% کرم واژینال Vaginal cream:...

CLOPIDOGREL – کلوپیدوگرل

نام لاتین: clopidogrel نام فارسی: کلوپیدوگرل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده تجمع پلاکتی -‌ ضد پلاکت اشکال دارویی: قرص F.C.Tab: 75mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم...

CLONAZEPAM – کلونازپام

نام لاتین: clonazepam نام فارسی: کلونازپام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق بنزودیازپین - ضد تشنج اشکال دارویی: Scored Tab: 1, 2mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم...

CLIDINIUM-C – کلیدینیوم – سی

نام لاتین: clidinium-c نام فارسی: کلیدینیوم - سی مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین + آنتی‌کولینرژیک -‌ آرام‌بخش‌، ضد موسکارینی‌، ضد اسپاسم گوارشی اشکال دارویی: قرص...

CHLORPROMAZINE – کلرپرومازین

نام لاتین: chlorpromazine نام فارسی: کلرپرومازین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فنوتیازین آلیفاتیک‌، آنتی‌ دوپامینرژیک - ضد سایکوز، ضد استفراغ اشکال دارویی: آمپول Inj (IM): 25mg/ml قرص...

CHLORPHENIRAMINE – کلرفنیرامین

نام لاتین: chlorpheniramine نام فارسی: کلر فنیر آمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق آلکیل آمین‌، آنتاگونیست‌گیرنده هیستامین (H1) ، ضد حساسیت‌: ضد تهوع‌،...

CABERGOLINE – کابرگولین

نام لاتین: cabergolin نام فارسی: کابرگولین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آگونیست گیرنده D2 دوپامین‌، آلکالوئید ارگوت‌، ضد پرولاکتین بالا اشکال دارویی: Tab: 0.5, 2mg فارماکوکینتیک –...

CYPROTERONE COMPOUND – سیپروترون کامپاند

نام لاتین: cyproterone compound نام فارسی: سیپروترون کامپاند مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: ترکیب آنتی‌ آندروژن و استروژن ، جلوگیری ‌کننده از بارداری‌، ضد...

CYPROTERONE ACETATE – سیپروترون استات

نام لاتین: cyproterone acetate نام فارسی: سیپروترون استات مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: آنتی‌آندروژن با خواص پروژستینی - آنتی‌آندروژن اشکال دارویی: Scored Tab: 50mg فارماکوکینتیک – دینامیک...

CYPROHEPTADINE – سیپروهپتادین

نام لاتین: cyproheptadine نام فارسی: سیپروهپتادین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پی پریدین - ضد حساسیت - آرام بخش - آنتی موسکارینیک -...

CITALOPRAM – سیتالوپرام

نام لاتین: citalopram نام فارسی: سیتالوپرام مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) - ضد افسردگی اشکال دارویی: F.C.Tab: 20mg, 40mg Oral Drops: 40mg/mL فارماکوکینتیک...

CIPROFLOXACIN – سیپروفلوکساسین

نام لاتین: ciprofloxacin نام فارسی: سیپروفلوکساسین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: فلوروکینولون -آنتی‌بیوتیک اشکال دارویی: F.C. Tab: 250, 500mg Infu: 2mg/ml (100ml) (as lactate) Inj 10mg/ml - 20ml فارماکوکینتیک...

CIMETIDINE – سایمتیدین

نام لاتین: cimetidine نام فارسی: سایمتیدین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: آنتاگونیست H2 - ضد اسید معده اشکال دارویی: F.C Tab: 200mg Syrup: 200mg/5ml Inj: 200mg/2ml فارماکوکینتیک – دینامیک...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها