امروز: دوشنبه, ۵, فروردین, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها Drug A

برچسب: drug A

AZATHIOPRINE – آزاتیوپرین

نام لاتین: azathioprine نام فارسی: آزاتیوپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: آنـتاگـونیست مـتابولیسم پـورین - سـرکوبگر ایـمنی‌، ضد رومـاتیسم‌، سرکوب‌کننده بیماری التـهابی روده و...

ATROPINE – آتروپین

نام لاتین: atropine نام فارسی: آتروپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پاراسمپاتیک آنتی‌ موسکارینی‌، آلکالوئید بلادونا - واگولیتیک‌، ضد آریتمی اشکال دارویی: آمپول Inj: 0.5mg/ml, 2mg/0.8ml,...

ATORVASTATIN – آتورواستاتین

نام لاتین: atorvastatin نام فارسی: آتورواستاتین مصرف در حاملگی: X گروه درمانی – دارویی: مـهارکننده ٣- هــیدروکسی - ٣- مــتیل‌گلوتاریل -‌کــوآنزیم A ردوکتاز، ضد چربی خون‌. اشکال دارویی: F.c...

ATENOLOL – آتنولول

نام لاتین: atenolol نام فارسی: آتنولول مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: مسدود کننده بتا آدرنرژیک‌، کاهنده فشار خون‌، ضد آنـژین صدری‌، ضد آریتمی ،...

AMLODIPINE – آملودیپین

نام لاتین: amlodipine نام فارسی: آملودیپین مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتق دی‌ هیدرو پیریدین‌، مسدد کانال کلسیم - ضد آنژین‌، کاهنده فشـار خون اشکال...

AMITRIPTYLINE – آمی تریپتیلین

نام لاتین: amitriptyline نام فارسی: آمیتریپتیلین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: ضد افسردگی سه‌ حلقه‌ای (TCA)، ضد افسردگی‌، ضد میگرن‌، ضد درد اشکال دارویی: Tab: 10,...

AMIKACIN – آمیکاسین

نام لاتین: amikacin نام فارسی: آمیکاسین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: آمینوگلیکوزید -‌ آنتی‌بیوتیک اشکال دارویی آمپول Inj: 100mg/2ml, 500mg/2ml As sulfate فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم...

ALPRAZOLAM – آلپرازولام

نام لاتین: alprazolam نام فارسی: آلپرازولام مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: بنزودیازپین - ضد اضطراب‌، ضد پانیک‌، ضد ترمور اشکال دارویی: Scored tab: 0.5mg, 1mg فارماکوکینتیک –...

ALLOPURINOL – آلوپورینول

نام لاتین: allopurinol نام فارسی: آلوپورینول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مهارکننده آنزیـم گزانتین اکسیداز - ضد نقرس اشکال دارویی: Tab: 100mg, 300mg فارماکوکینتیک – دینامیک ،...

ALICOM – آلیکوم

نام لاتین: alicom نام فارسی: الیکوم اشکال دارویی: قرص روکشدار فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: سیر تازه و عصاره سیر،‌کلسترول‌، چربی‌های پلاسما و متابولیسم چربـی را کاهش می‌دهند....

ACARBOSE – آکاربوز

نام لاتین: acarbose نام فارسی: آکاربوز مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده آلفا-‌گلیکوزیداز، ضد دیابت‌ اشکال دارویی: Scored tab: 50mg, 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: جذب...

A.S.A – آ . اس . آ – آسپرین

نام لاتین: a.s.a - ACETYL SALICYLIC ACID نام فارسی: آ . اس . آ - آسپرین مصرف در حاملگی: D گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌، ضد درد...

AGNUGOL – آگنوگل

نام لاتین: agnugol نام فارسی: آگنوگول اشکال دارویی: قرص روکشدار مکانسیم اثر: ترکیبات فعال آگنوگل ترکیبات هورمونی نیست بلکه بر غده هیپوفیز و به خصوص تولید هورمون جسم زرد...

ACETAMINOPHEN – استامینوفن

نام لاتین: acetaminophen نام فارسی: استامینوفن مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتق پاراآمینوفنل - ضد درد، غیرمخدر، ضد تب اشکال دارویی: Gelatin cap: 325, 500mg Tab: 325,...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها