خانه برچسب ها Diseases O

برچسب: diseases O

کیستهای تخمدانی-Ovarian cysts

تعریف کیست های تخمدانی کیسه های پرشده با مایع هستند که درون یا در سطح تخمدان ها قرار دارند. زنان دو تخمدان دارند- هر یک...

کیست تخمدان-Ovarian cysts

تعریف کیست های تخمدانی کیسه های محتوی مایع یا ماده نیمه جامد می باشند که در داخل و یا در سطح تخمدان وجود دارند ....

پوکی استخوان-Osteoporosis

تعریف استئوپروز به معنی استخوان های خلل و فرج دار است که باعث ضعیف و شکننده شدن استخوان ها می گردد، تا حدی که یک...

استئوپروز-Osteoporosis

تعریف پوکی استخوان باعث می شود استخوان ها ضعیف و شکننده شوند. در این حالت شکننده شدن استخوان ها تا حدی است که زمین خوردن...

استئوآرتریت-osteoarthritis

تعریف استئوآرتریت شایع ترین شکل بیماری آرتریت می باشد که میلیون ها فرد در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. استئوآرتریت معمولاً آرتریت سایشی و...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها