امروز: دوشنبه, ۲۹, بهمن, ۱۳۹۷
خانه برچسب ها گل و گیاه ق

برچسب: گل و گیاه ق

قرنفل – SWEET WILLIAM

نام علمی :DIANTHUS BARBATUS خانواده :CARYOPHYLLACEAE - میخک بومی منطقه :جنوب اروپا و شرق آسیا نام های دیگر :Stinking Billy خصوصیات گیاهشناسی: قَرَنفُل گیاهی است دوساله از جنس میخک...

قارچ مغز زرد – YELLOW BRAIN FUNGUS

نام علمی :TREMELLA MESENTERICA خانواده :TREMELLACEAE - تِرِمِلاسه بومی منطقه :اروپا، آسیا، استرالیا، شمال و جنوب آمریکا نام های دیگر :golden jelly fungus ، yellow trembler ،...

قهوه روبوستا – ROBUSTA COFFEE

نام علمی :COFFEA CANEPHORA خانواده :RUBIACEAE - روناس بومی منطقه :غرب و مرکز آفریقا نام های دیگر :Coffea robusta دانستنی های علمی: قهوه روبوستا همانطور که از نامش پیداست،...

قارچ شیزوفیلوم – SCHIZOPHYLLUM

نام علمی :SCHIZOPHYLLUM COMMUNE خانواده :SCHIZOPHYLLACEAE - شیزوفیلاسه بومی منطقه :آمریکای شمالی نام های دیگر :- دانستنی های علمی: "قارچ شیزوفیلوم معمولی" یکی از گونه های قارچ جنس شیزوفیلوم...

قارچ خوراکی تکمه ای – COMMON MUSHROOM

نام علمی :AGARICUS BISPORUS خانواده :BASIDIOMYCETES - بازیدیومیستها بومی منطقه :آمریکای شمالی، برزیل و اروپا نام های دیگر :button mushroom, white mushroom, cultivated mushroom, table mushroom، champignon...

قدومه – CORBCILLE

نام علمی :ALYSSUM SPP. خانواده :BRASSICACEAE - شب بوها یا چلیپائیان بومی منطقه :اروپا، آسیا نام های دیگر :چشم بلبل دانستنی های علمی: Alyssum از کلمه یونانی a به...

قارچ مرغ چوب – HEN-OF-THE-WOODS

نام علمی :GRIFOLA FRONDOSA خانواده :MERIPILACEAE - مِریپیلاسه بومی منطقه :شمال شرقی ژاپن و شمال آمریکا نام های دیگر :ram's head ، sheep's head ، maitake ،...

قارچ شی تاکه – SHIITAKE

نام علمی :LENTINUS EDODES خانواده :POLYPORACEAE - پلی پوراسه بومی منطقه :شرق آسیا نام های دیگر :Sawtooth oak mushroom ، black forest mushroom ، golden oak mushroom...

قارچ پافیلی / مِشیما – MESHIMA

نام علمی :PHELLINUS LINTEUS خانواده :HYMENOCHAETACEAE - هیمِنوچیتاسه بومی منطقه :آسیا نام های دیگر :black hoof mushroom ، meshimakobu ، song gen ، sanghwang دانستنی های علمی: مِشیما یا...

قدح مریم جاوه ای – PENNYWORT

نام علمی :HYDROCOTYLE JAVANICA خانواده :APIACEAE - چتریان بومی منطقه :شمال شرق هند و جنوب شرق آسیا نام های دیگر :ohba-chidome ، Mahagotukola خصوصیات گیاهشناسی: گیاه "قدح مریم جاوه"...

قارچ شاخ گوزنی – HEMLOCK VARNISH SHELF

نام علمی :GANODERMA TSUGAE خانواده :GANODERMATACEAE - گانودرماتاسه بومی منطقه :آمریکای شمالی نام های دیگر :Polyporus tsugae "قارچ گانودرما تسوگا" یا "قارچ شاخ گوزنی" یکی از گونه های...

قارچ اسپلیت گیل – SPLIT GILL

نام علمی :SHIZOPHYLLUM COMMUNE خانواده :SCHIZOPHYLLACEAE - شیزوفیلاسه بومی منطقه :سراسر جهان نام های دیگر :Kanglayen ، Pasi دانستنی های علمی: قارچ "اسپلیت گیل" با نام علمی Schizophyllum commune...

قلم موی شیطان – DEVIL’S PAINTBRUSH

نام علمی :HIERACIUM AURANTIACUM خانواده :ASTERACEAE - کاسنی بومی منطقه :شمال و مرکز اروپا نام های دیگر :هایراسیوم اورانتیاکوم , "orange hawkweed devil's-paintbrush king devil missionary weed...

قدح مریم برزیلی – BRAZILIAN PENNYWORT

نام علمی :HYDROCOTYLE LEUCOCEPHALA خانواده :ARALIACEAE - عشقه بومی منطقه :از جنوب مکزیک تا شمال آرژانتین نام های دیگر :water pennywort,Indian Pennywort, Marsh Penny, Thick-leaved Pennywort قدح مریم...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها