امروز: دوشنبه, ۵, فروردین, ۱۳۹۸
خانه برچسب ها دارو م

برچسب: دارو م

METRONIDAZOLE – مترونیدازول

نام لاتین: metronidazole نام فارسی: مترونیدازول مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: نیتروایمیدازول - ضدباکتری‌، ضدپروتوزوئر، ضدآمیب اشکال دارویی: Tab: 250mg Infu: 5mg/ml -100ml Oral susp: 125mg/5ml - as...

METOCLOPRAMIDE – متوکلوپرامید

نام لاتین: metoclopramide نام فارسی: متوکلوپرامید مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: پـاراسمپاتومیمتیک‌، از داروهـای پـروکینتیک و ضـدتهوع و اسـتفراغ و آنتی‌ دوپامینرژیک اشکال دارویی: قرص Tab:...

METHYLPHENIDATE – متیل فنیدیت

نام لاتین: methylphenidate نام فارسی: متیل فنیدات (ریتالین) مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: پیپریدین محرک سیستم اعصاب مرکزی، آنالپتیک اشکال دارویی: قرص Tab: 10mg E.R. Tab: 20mg فارماکوکینتیک...

METFORMIN – مت فورمین

نام لاتین: metformin نام فارسی: متفورمین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مشتقات بی‌گوانید - ضددیابت اشکال دارویی: F.C. Tab: 500mg, 1000mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر: کاهش...

MESALAMINE – مسالامین

نام لاتین: mesalamine نام فارسی: مسالامین مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات‌، ضدالتهاب اشکال دارویی: E. C Tab: 250mg, 400mg, 500mg SR Tab: 250m, 500mg Enema: 4g/100mL Supp: 500mg Granule:...

MEFENAMIC ACID – مفنامیک اسید

نام لاتین: mefenamic acid نام فارسی: مفنامیک اسید مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک - ضد التهاب غیر اسـتروئیدی‌، ضـد درد غیر...

MEBEVERINE – مبورین

نام لاتین: mebeverine نام فارسی: مبورین مصرف در حاملگی: گروه درمانی – دارویی: داروی آنتی‌ اسپاسمودیک اشکال دارویی: قرص S.C. Tab: 135mg قرص آهسته رهش - ریتارد SR Cap: 200mg فارماکوکینتیک...

MEBENDAZOLE – مبندازول

نام لاتین: mebendazole نام فارسی: مبندازول مصرف در حاملگی: C گروه درمانی – دارویی: کاربامات - ضد کرم اشکال دارویی: قرص جویدنی Chewable Tab: 100mg فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم...

پربازدیدترین ها

جدیدترین ها