نیلوفر باران صورتی – PINK RAIN LILY

0

نام علمی :ZEPHYRANTHES ROBUSTA
خانواده :AMARYLLIDACEAE – پیاز
بومی منطقه :شمال آمریکا
نام های دیگر : fairy lily, rainflower, zephyr lily, magic lily, Atamasco lily, rain lily,Dave’s Garden,زنبق صورتی,نیلوفر، باد صبا t سوسن

نیلوفر باران صورتی

Zephyranthes جنس نسبتا بزرگ از گیاهان پیازی است که اکثر آنها بومی آمریکا و مناطق استوایی آن میباشد. آنها دارای ساقه های باریک و بلند دارای برگ میباشند که در انتها به گل صورتی زیبا ختم میشود. ساقه های آن توخالی میباشد. این گیاه با نام های متعددی از جمله fairy lily, rainflower, zephyr lily, magic lily, Atamasco lily, rain lily,Dave’s Garden,زنبق صورتی,نیلوفر، باد صبا و سوسن شناخته میشود.
این گونه دارای گل های خیلی بزرگ و زیبا و خوشبو در ماه می به شکوفه مینشیند و بسیار مناسب برای کاشت در باغ یا نگهداری در منزل میباشد.
این گونه یکی از پررونق ترین گونه های جنس zephyranthes است و در تابستان گل میدهد. آنها را از اواخر تابستان تا اوایل پاییز می پرورانند. Robusta از ۱۵۲ میلی متر تا ۲۵۴ میلی متر (۶۰-۱۰ اینچ) بلند میشود.
گلهای این گیاه پیازی شیپوری صورتی به صورت افراشته بر روی هر ساقه در اواخر تابستان تا اوایل پائیز ظاهر میشوند.
برگهای آن نواری شکل و نیمه افراشته میباشد.
ارتفاع این گونه بالغ بر ۱۲ اینچ میشود
مکان آفتابی با خاک مرطوب با زهکشی خوبی را میپسندد.
حداقل دمای قابل تحمل گیاه صفر درجه سانتیگراد میباشد.
تکثیر آن از طریق کاشت بذر در پائیز یا بهار امکان پذیر است.

: منابع
http://en.wikipedia.org/wiki/Zephyranthes_robustus
http://www.aryapdf.com/forum/f355/پرورش-ونگهداری-گل-شیپوری-صورتی-۱۷۴۰۸
http://www.willowcreekgardens.com/browseproducts/Rain-Lilies-Pink-(Zephyranthes-Robusta)-(12-lg-bulbs).html

 

۰