شیوه پارتی

0

شیوه پارتیشیوه پارتی نام یکی از شیوه‌های معماری ایرانی مربوط به دوره اشکانیان (پارت) است.

ویژگی معماری شیوه پارتی
گوناگونی در طرح‌ها و بهره گیری از اندام‌های گوناگون
جفت سازی در نیایشگاه‌ها و کاخ‌های پذیرایی و پاد جفت سازی در کاخ‌های مسکونی و خانه‌ها
درونگرایی با بهره گیری از میانسرا.
شکوه و عظمت دادن به ساختمان‌ها با بلند ساختن آنها

نیارش
بهره گیری از آسمانه‌های خمیده تاقی و گنبدی (تاق آهنگ، تاق و تویزه و نیم گنبد) بهره گیری از چفدهای مازه دار برای تاق‌ها و گنبدها پی سازی با سنگ لاشه. گوشه سازی چوبی، سکنج، ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها. ساختمایه‌های بوم آورد، سنگ لاشه، خشت و آجر، ملات گیر چارو.

آثاری از سبک پارتی
کاخ الحضرا – ۱۲۳ پ.م
مجموعه نسا – ۱۷۳-۱۳۶ پ.م
کاخ آشور – ۱۰۰-۱ میلادی
کوه خواجه – سده نخست میلادی
بازه هور – (احتمالاً نخستین چهار طاقی پیش ازساسانی)
آتشکده فیروزآباد
آتشکده نیاسر
قلعه دختر – ۲۲۴ میلادی
معبد آناهیتا – شهر تاریخی بیشاپور در کازرون
تاق کسری – ۲۴۱ میلادی
بیشابور – ۴۳۸-۴۲۰ میلادی
کاخ سروستان – ۴۳۸-۴۲۰ م
کاخ قصر شیرین – ۴۳۸- ۴۲۰ م
نیایشگاه آناهیتا در کنگاور
تخت سلیمان در تکاب

۰