شب بوی بنفش – WALLFLOWER ‘BOWLES’S MAUVE’

0

نام علمی :ERYSIMUM BOWLES MAUVE
خانواده :BRASSICACEAE – شب بوها یا چلیپائیان
بومی منطقه :جنوب اروپا
نام های دیگر :Shrubby Wallflower

شب بوی بنفش
دانستنی های علمی:

جنس اریسیموم (Erysimum) یا شب بو یکی از جنس های خانواده ی چلیپائیان یا براسیکاسه می باشد که حدود ۱۸۰ گونه دارد. اکثر گیاهان این جنس به عنوان گیاهی زینتی در باغ ها کشت می شوند و تعدادی از آنها نیز به صورت خودرو و وحشی در برخی مناطق می رویند.

خصوصیات گیاهشناسی:

شب بوی بنفش می تواند به صورت گیاهی یکساله، دوساله و یا چندساله و چوبی رشد کند. درختچه های چندساله ی این گیاهان همیشه سبز بوده و تا حدود ۷۵ سانتیمتر ارتفاع رشد می کنند. برگ های این گیاه نیزه ای، به رنگ سبز مایل به خاکستری و انبوه بوده و گل ها نیز معطر، خوشه ای، بنفش رنگ و دارای چهار گلبرگ می باشند.

شرایط محیط رشد:

این گیاهان بهترین رشد را در خاک هایی با رطوبت متوسط تا کم و با زهکشی مناسب دارند. همچنین می تواند در خاک هایی با مواد غذایی کم تا متوسط نیز رشد کند.
از نظر نیاز نوری به آفتاب کامل احتیاج دارد.
هرس سبک پس از گلدهی می تواند برای گیاه مناسب باشد و از انبوه و پرشاخه شدن گیاه جلوگیری کند.
پی اچ مناسب خاک برای آن حدود ۶.۶ تا ۸.۵ است.
شب بو کم و بیش زمستان های سرد را در خارج از گلخانه تحمل می کند و در بهار به گل می رود، لیکن برای زودرسی آن از گلخانه های سرد (۱۰ درجه سانتیگراد) استفاده می شود.

تکثیر:

تکثیر این گیاهان از طریق کشت بذرها یا ریشه دار کردن قلمه های نیمه سخت در بهار یا تابستان صورت می گیرد. فاصله ی مناسب کشت بین بوته ها می تواند حدود ۳۸ تا ۴۵ سانتیمتر باشد.
بذرکاری معمولاً در اوایل فصل تابستان انجام می شود. نشاها پس از چهار تا شش برگی شدن به گلدان منتقل شده و در طول مدت زمستان و اوایل بهار سال بعد قابل فروش می شوند.

هشدار:

تمام اندام های این گیاه در صورت مصرف خوراکی می تواند سمیت ایجاد کند.

: منابع
http://davesgarden.com/guides/pf/go/110515/#b
http://www.perennials.com/plants/erysimum-bowles-mauve.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Erysimum
https://www.gardenia.net/plant/erysimum-bowles-mauve
https://www.rhs.org.uk/Plants/91464/i-Erysimum-i-Bowles-s-Mauve/Details

۰