ساورایا – SAURAUIA

0

نام علمی :SAURAUIA MADRENSIS
خانواده :ACTINIDIACEAE – کیویان
بومی منطقه :مکزیکو
نام های دیگر :Moquillo

ساورایا

دانستنیهای علمی :
ساورایا گونه ای از گیاهان خانواده کیوی بوده و در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و جنوب و آمریکای مرکزی یافت می شود. بومی چیاپاس و مکزیکو است.
در مناطق بومی شناختخ شده بوده و از میوه های آن بصورت خام و پخته در طبخ خوراک ها استفاده می شود.

خصوصیات ظاهری :
خصوصیات گلدهی Saurauia شبیه دیگر اعضای خانواده کیوی می باشد. تفاوت اصلی گل این گونه و دیگر اعضای این خانواده این است که ۳ تا ۵ برچه داشته و در حالیکه دیگر اعضا ۳ تا ۳۰ برچه دارند.
سایز درخت ساورایا متوسط بوده و ۱۵ تا ۳۰ پا ارتفاع دارد. برگ ها رگبرگ های برجسته داشته و برای چشم ها جذاب هستند. رنگ برگ ها سبز – آبی هستند.
گل های آن سفید بوده و در خوشه ها ظاهر می گردند. گل ها در خوشه ها دوازده تایی و یا بیشتر می باشد.
رنگ میوه آنها سبز نیز دیده شده که با تکامل به رنگ سرخ یا صورتی یا زرشکی هستند.
سایز میوه ها کوچک می باشد و گوشت آن شامل تعداد زیادی بذر است. میوه آن شیرین می باشد. بافت میوه لیز و لزج است.

شرایط محیط رشد:
این گونه گیاهی به سرما مقاوم است و تا ۵- درجه سانتی گراد را می تواند در مدت زمان کوتاه دوام آورد.
در مناطق نیمه گرمسیری خنک تر رشد بهتری داشته و با حداقل دریافت سرما کنار می آیند.
در ارتفاعات و مناطق مرطوب از رشد خوبی برخوردار است. از لحاظ آفتاب در شرایط آفتاب کامل و نیم سایه می تواند رشد و توسعه داشته باشد.
آبیاری آن منظم باشد و مرطوب بودن نیز به آن کمک شایانی می کند.
در ماه های تابستانی باید آبیاری بیشتری انجام گردد.خاک آن از زهکشی خوبی برخوردار باشد.

خواص درمانی و کاربردها:
میوه ها خوراکی بوده و این درخت می تواند از جنبه زینتی نیز کاشته شود. گل های آن نیز برای زیباسازی فضای سبز بسیار زیبا می باشد.
میوه ها موسیلاژ داشته و از این لحاظ دارویی نیز به حساب می آیند.
از چوب آن استفاده کمی می شود. در مناطق بومی برای تولید ذغال نیز استفاده می گردد.
همچنین در آن مناطق جهت ساخت ساختمان و نجاری از چوب این گونه استفاده می شود.

نحوه تکثیر گیاه :
از طریق بذر بصورت مستقیم در زمین اصلی می توان به ازدیاد آن اقدام نمود.
می توان با قلمه زنی نیز آن را تکثیر کرده و گیاهانی شبیه گیاه مادری را تولید کرد. این گیاهچه ها سریعتر تولید گل و میوه خواهند کرد.

: منابع
http://en.wikipedia.org/wiki/Saurauia
http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Saurauia+madrensis
http://www.anniesannuals.com/plt_lst/lists/general/lst.gen.asp?prodid=3308
http://www.fruitipedia.com/saurauia_berry_Saurauia_madrensis.htm
http://www.tradewindsfruit.com/content/saurauia.htm

۰