ساکسیفراگا استولونیفرا – CREEPING SAXIFRAGE

0

نام علمی :SAXIFRAGA STOLONIFERA
خانواده :SAXIFRAGACEAE – ساکسیفراگاسه
بومی منطقه :چین، ژاپن، کره جنوبی
نام های دیگر :Strawberry Saxifrage, Creeping Rockfoil

ساکسیفراگا استولونیفرا

خصوصیات گیاهشناسی:

“ساکسیفراگا استولونیفرا” گیاهی زینتی از خانواده ی ساکسیفراگاسه و بومی آسیا (چین، ژاپن و کره جنوبی) است. اما به عنوان گیاهی زینتی در اکثر نقاط جهان کشت می شود.
این گیاه همیشه سبز، استولون دار و چندساله است.
برگ ها گرد، پهن، به صورت رزت یا بی ساگ، به رنگ سبز تیره با رگه های نقره ای ظاهر می شوند.
گل ها به رنگ سفید، دارای ساقه ای بلند تر از برگ ها و نامتقارن هستند. هر گل دارای دو گلبرگ بزرگ در بخش پایینی و حدود ۳ تا ۴ گلبرگ کوچکتر در بخش بالایی می باشد. این گل ها از اواخر بهار تا اوایل تابستان ظاهر می شوند.

شرایط محیط رشد:

مکان های نیم سایه تا سایه ی کامل برای رفع نیاز های نوری این گیاه کافی است. در صورت کشت در مکان های آفتاب کامل، برگ ها به رنگ قرمز دیده می شوند و رنگ قرمز برگ ها توسعه می یابد. که برای اهداف زینتی نیز کاربرد خواهد داشت.
حداقل درجه حرارت در زمستان حدود ۸ درجه سانتیگراد و حداکثر دما در تابستان حدود ۱۵ درجه سانیتگراد برای این گیاه مناسب است.
خاک هایی با بافت متوسط و دارای مواد غذایی کافی و کمپوست برای رشد بهینه ی این گیاه مناسب است.
بهتر است در خاک های به خوبی آبیاری شده و مرطوب، با بافتی سبک و دارای مواد غذایی ارگانیک کشت شود.
این گونه ها برای کشت در باغ های صخره ای نیز بسیار مناسب هستند.

تکثیر:

خوابانیدن شاخه ها در خاک، استفاده از قلمه های ساقه در تابستان و نیز تقسیم بوته در بهار یا پاییز، روش های ازدیاد این گونه ی گیاهی است.

: منابع
http://www.finegardening.com/strawberry-geranium-saxifraga-stolonifera
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=c251
https://plants.ces.ncsu.edu/plants/all/saxifraga-stolonifera/

 

۰