رودودندرون پانیکوم – PONTIC RHODODENDRON

0

نام علمی :RHODODENDRON PONTICUM
خانواده :ERICACEAE – اِریکاسه
بومی منطقه :جنوب اروپا و جنوب غرب آسیا
نام های دیگر :common rhododendron ، purple-flowered rhododendron

رودودندرون پانیکوم

خصوصیات گیاهشناسی:

گیاه “رودودندرون پانیکوم” یکی از گونه های جنس رودودندرون و از خانواده ی اریکاسه می باشد. جنس رودودندرون بزرگترین جنس از خانواده ی اریکاسه است که حدود ۱۲۰۰ گونه دارد. این گیاهان بومی جنوب اروپا و جنوب غرب آسیا هستند.
رودودندرون پانیکوم درختچه ای انبوه یا درختی کوچک به ارتفاع حدود پنج متر که به ندرت به هشت متر می رسد.
برگ ها همیشه سبز، به طول ۶ تا ۱۸ سانتیمتر و پهنای ۲ تا ۵ سانتیمتر، بدون کرک، به رنگ سبز تیره و براق در سطح رویی و رنگی روشن تر در سطح زیرین و کشیده تا بیضی شکل می باشند.

گل ها به قطر ۳.۵ تا ۵ سانتیمتر، به رنگ بنفش-ارغوانی، اغلب دارای نوارها یا نقاطی به رنگ زرد مایل به سبز دیده می شوند. این گل ها به صورت خوشه هایی به هم فشرده و روی یک ساقه ی گلدهنده ی بی کرک تشکیل می شوند. هر گل حدود ۱۰ پرچم با میله ای خمیده دارد. گل ها از اواخر بهار تا اواخر تابستان تشکیل می شوند.
میوه از نوع کپسول خشک، به طول ۱.۵ تا ۲.۵ سانتیمتر و حاوی تعداد متعددی بذر است.
چوب آن سخت و به رنگ قهوه ای روشن با پوستی زبر و خشن به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره است.
تعداد کروموزوم های آنها نیز ۲n=26 است.
دو زیرگونه از این گونه ی گیاهی وجود دارد. زیر گونه ی R. p. ponticum که در بلغارستان تا گرجستان یافت می شود. و زیرگونه ی R. p. baeticum که در اسپانیا و پرتقال یافت می شود. زیرگونه ی baeticum یکی از گران ترین نوع از رودودندرون های کشت شده در غرب اروپا است. که از آن به عنوان گیاهی زینتی استفاده می شود.
این گیاهان به عنوان یک گیاه هجوم کننده نیز شناخته شده اند. که سبب ایجاد مشکل در جنگل می شوند. به طوری که با سایبانی که ایجاد می کنند و نیز با تولید ریشه های فراوان و قوی سبب خفه شدن گیاهان کوچکتر می گردند.

شرایط محیط رشد:

رودودندرون پانیکوم گیاهی است که می تواند در انواع مختلفی از شرایط رشدی، پرورش یابد. این گونه به خوبی در گستره ی وسیعی از دماها و رطوبت رشد می کند ولی خشکی را نمی تواند تحمل کند. نواحی مرطوب را برای رشد ترجیح می دهند.
رطوبت بالا، زمستان های ملایم و خاک های اسیدی و هوموسی و با بافتی متوسط تا سنگین برای این گیاهان مناسب هستند.
در ترکیه که منطقه ی بومی این گیاهان است، می توانند در دماهای -۱۷ تا ۲۵ درجه سانتیگراد رشد کنند.
این گیاه در نواحی بومی اغلب از سطح دریا تا ارتفاعات ۲۰۰۰ متری بالاتر از سطح دریا و همچنین در جنگل های خزاندار و همیشه سبز یافت می شود.
سرعت رشد این گیاهان نیز کُند است.

تکثیر:

تکثیر این گونه از رودودندرون ها از طریق جنسی (کشت بذر) و رویشی (ریشه دار کردن قلمه ها) صورت می گیرد.

: منابع
http://www.cabi.org/isc/datasheet/47272
http://www.countrysideinfo.co.uk/rhododen.htm
http://www.forestry.gov.uk/fr/infd-63jjvs
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_ponticum

۰