گلروبال

0

گلروبال

این رشته ورزشی توپی از دو تیم رقیب تشکیل شده است که هم در زمین چمن و هم به صورت سالنی برگزار میگردد .

در زمین چمن دو تیم نه نفره و در سالن دو تیم هفت نفره رقابت میکنند و میتوان طبق قوانین رشته , در زمان های معین با استفاده از دست و پا توپ را به یکدیگر پاس دهند .

هدف (گل) شخصی است که در یک محدوده معین میتواند از اصابت توپ به خود جلوگیری کند و در صورت اصابت توپ به بدن فرد هدف , یک امتیاز (گل) به نفع تیم حریف مقابل منظور میگردد .

تایم کلی ۸۰ دقیقه است که به چهار قسمت (ست) ۱۵ دقیقه ای با احتساب ۵ دقیقه استراحت در هر قسمت تقسیم میشود

۲+