پیندائیبا – PINDAIBA

0

نام علمی :DUGUETIA LANCELOATA
خانواده : ANNONACEAE – آنوناسه
بومی منطقه :برزیل
نام های دیگر :Pindaiva, Pindaíba, Pindauva, Perovana

پیندائیبا

دانستنی های علمی:

جنس Duguetia جنسی از خانواده آنوناسه (سیب کاستر) است که شامل درختان و درختچه های متعددی است.
حدود ۹۰ گونه از این جنس در آمریکای جنوبی و مرکزی و حدود ۴ جنس نیز در غرب آفریقا گسترش دارند.

خصوصیات گیاهشناسی:

درخت “پیندائیبا” با نام علمی Duguitia lanceolata گیاهی از خانواده آنوناسه و بومی جنگل های نیمه خزاندار در برزیل است.
این درخت دارای یک تنه مستقیم است که طول آن تا حدود ۸ تا ۱۸ متر نیز می رسد. تنه ی آن دارای پوستی کرکی و سبز با تاجی انبوه و کروی است.
برگ ها ساده، همیشه سبز و معطر هستند. انتهای برگ ها نوک تیز و طویل است که نشان دهنده ی نام گونه ی این گیاه (lanceolata) می باشد.
گل ها دارای سه کاسبرگ سبز رنگ و پنج گلبرگ صورتی رنگ می باشند.
میوه ها دارای چند لوب، به رنگ قرمز و دارای آریل تقریباً سفید رنگی هستند که بذرها را در برگرفته اند. این میوه ها حدود ۵ تا ۸ سال پس از کشت تشکیل می شوند. اگر چه گوشت میوه ها کم است ولی دارای مزه ای مناسب همانند مزه ی سیب شیرین می باشند. این میوه ها ۸ تا بیش از ۱۵ سانتیمتر طول دارند.

شرایط محیط رشد:

این درختان در نواحی نیمه گرمسیری رشد می کنند.
تا دمای -۳ درجه سانتیگراد (۲۷ درجه فارنهایت) را تحمل می کنند.
در نواحی بومی خود می توانند در تمام نقاط و تقریباً در هر ارتفاعی رشد کنند.
این گیاهان نسبت به خاک هایی با زهکشی فراوان یا خاک های قرمز رسی و غنی از مواد آلی سازگار هستند.
این گیاه همچنین به خشکی نیز بسیار مقاوم است.
پس از انتقال نهال ها به زمین اصلی می توان آنها را در محیط های سایه-آفتاب کشت کرد.
فاصله کشت نهال ها ۴ تا ۸ متر می باشد.
در دو ماه ابتدایی انتقال نهال ها به زمین اصلی، به حدود ۱۰ لیتر آب در هر هفته نیاز دارند. و پس از آن به حدود ۱۰ لیتر آب در هر ۱۵ روز تا یک سال اول نیاز خواهند داشت.
در سه سال اول کشت به حدود ۵۰۰ گرم کمپوست ارگانیک به صورت پخش سطحی نیاز دارند. همچنین به کودهای شیمیایی NPK به مقدار ۱۰-۱۰-۱۰ احتیاج دارند.

کاربردها:

میوه های این گیاه دارای مزه ای مطلوب مانند مزه ی سیب شیرین بوده که ارزش خوراکی دارند.
از شاخه های این گیاه در برخی نواحی در ساخت وسایل خانه استفاده می شود.

تکثیر:

تکثیر این گیاهان از طریق کشت بذرهای آنها صورت می گیرد.
بذرها در صورت خشک شدن به خواب می روند و قبل از کشت باید آنها را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب خیساند.
بذور حدود ۴۰ تا ۲۰۰ روز پس از کشت، جوانه می زنند.
نهال های بذری دارای رشد کندی می باشند و معمولاً تا قبل از انتقال به زمین اصلی (حدود ۶ ماه پس از کشت) به شرایط سایه نیاز دارند.
نهال ها در دو سال اول کشت، هر سال حدود ۳۰ سانتیمتر رشد می کنند ولی از سال های بعدی، سرعت رشد بیشتری خواهند داشت.

: منابع
http://davesgarden.com/guides/pf/go/187027/#b
http://en.wikipedia.org/wiki/Duguetia
http://www.availableseeds.com/in-stock-update-26-feb-15/duguetia-lanceolata-pindaiba/
http://www.bananasraras.org/frutasrarasingles/duguetia.htm
http://www.tradewindsfruit.com/content/pindaiba.htm

۰