پنستمون هتروفیلوس – BUNCHLEAF PENSTEMON

0

نام علمی :PENSTEMON ISOPHYLLUS
خانواده : PLANTAGINACEAE – بارهنگ
بومی منطقه :کالیفرنیا و شمال نوادا
نام های دیگر :foothill beardtongue,Beard Tongue

پنستمون هتروفیلوس

پنستمون هتروفیلوس گونه ای شناخته شده از گیاهان زینتی مناطق با شرایط آب و هوایی گوناگون جهان از جنس Penstemon در خانواده Plantaginaceae بومی کالیفرنیا و رشته کوه بزرگ ساحلی و کوهپایه های شمال سیرا نوادا در ایالات متحده می باشد.
این گیاه در بسیاری از انواع زیستگاه های محلی از علفزار ها تا جنگل های انبوه یافت میشود. این گیاه چند ساله در تولید ساقه راست ، قوی است و به راحتی بیش از یک متر در ارتفاع رشد میکند.
برگ های آنها در شکل و شمایل متغیر هستند و ممکن است نزدیک به ۱۰ سانتی متر طول داشته باشند.
گل آذین آن که از تولید چندین گل دهان باز لوله ای شکل تشکیل شده تا ۴ سانتی متر طول دارد. رنگ این گل ممکن است از سایه آبی مایل به بنفش تا نزدیک به قرمز باشد که از فروردین تا تیر نمایان میشود.
دامنه عمر پنستمون میتواند تا حدود (۳۰ سال) باشد. این گیاه به طور گسترده در تپه های خشک و همچنین محدوده ساحل یافت میشوند.
پنستمون هتروفیلوس خورشید کامل را دوست دارد و متحمل به خشکسالی است. همچنین به خاک با زهکشی خوب نیاز دارد (خاک قلیایی و خاک رس با PH بین ۶ تا ۷.۵ پیشنهاد میشود).درجه حرارت متوس محیط در فصول سرد و گرم سال در محدوده ۵ تا ۲۵ در جه سانتیگراد میباشد.
بارش در مناطق بومی این گیاه در حدود ۱۲ تا ۳۰ اینچ می باشد. این گیاه در مناطق با شرایط بومی خود بسیار پایدار است و تقریباً هیچ نیازی به نگهداری و رسیدگی مخصوص ندارد.
تکثیر پنستمون با کاشت بذر در بهار یا پائیز و همچنین تهیه قلمه چوب نرم از ساقه‌هائی که گل نمی‌دهند در اواسط تابستان امکان پذیر است.

: منابع
http://en.wikipedia.org/wiki/Penstemon_heterophyllus
http://www.laspilitas.com/nature-of-california/plants/penstemon-heterophyllus-heterophyllus
http://www.smgrowers.com/products/plants/plantdisplay.asp?plant_id=2418

 

۰