نظام ریاست جمهوری

0

نظامی حکومتی است که قوه مجریه که به دست رئیس جمهور اداره و رهبری می‌شود هم در راس حکومت است و هم در راس حکومت. در چنین نظام‌هایی این قوه به طور کاملاً مستقل و منفک از قوه مقننه وجود دارد و در شرایط عادی مسئولیتی برای پاسخ گویی به این قوه نداشته و نمی‌تواند توسط آن از ادامه فعالیت معاف شود و از کار کنار گذاشته شود.

۰