مارهای اپودورا پاپوآنا

0

مارهای اپودورا پاپوآنا

مارهای اپودورا پاپوآنا که در این تصویر می‌بینید، شاید نقش‌و نگار زیادی نداشته باشند،‌ اما روی بدن خود طیفی گسترده از رنگ‌هایی بسیار هماهنگ را جای داده‌اند که بسیار هم چشم‌نواز است.

منبع:دانشنامه حیوانات

۰