حکومت کلپتوکراسی

0

حکومت کلپتوکراسی یا دزد سالاری نظامی است که توسط دزدان اداره می‌شود. در این نظام حکومتی مقامات رسمی و تمام طبقه حاکم در کل به دنبال پیگیری منافع خویش و افزایش ثروت و قدرت سیاسی خود هستند و تمام این کارها را به حساب و هزینه کل مردم انجام می‌دهند. در معنایی مضیق تر کلپتوکراسی نوعی از حکومت نیست، بلکه ویژگی و مشخصه‌ای از حکومتی است که دچار چنین رفتاری شده است.

برای مثال می‌توان به مکزیک اشاره کرد که نظامی این گونه دارد و حکومت دموکراتیک آن توسط باندهای مافیایی مواد مخدر به فساد کشیده شده و افراد در قدرت از معاملات و تجارت غیرقانونی مواد مخدر و صدور آن به ایالات متحده سود می‌برند.

منبع : ویکی پدیا

۰