حکومت کاپیتالیسم

0

در یک اقتصاد سرمایه دار یا بازار آزاد، مردم مالک تجارت‌ها و املاک و دارایی‌های خویش هستند و باید خدمات را برای استفاده شخصی و خصوصی خریداری کنند. مانند خدمات درمانی و بهداشتی.

۰