تیراندازی

0

تیراندازی

ورزش تیراندازی (به انگلیسی: Shooting sport) یک ورزش رقابتی براساس دقت و سرعت است که به وسیله سلاح (تفنگ، تپانچه و ساچمه‌زن) انجام می‌شود.

این ورزش در رده‌ها و رشته‌های مختلف و در سه وضعیت خوابیده، نشسته و ایستاده برگزار می‌شود.

تیراندازی از ورزش‌های اصلی بازی‌های المپیک است و از اولین دوره آن یعنی ۱۸۹۶ میلادی برگزار شده است.

مسابقات
مسابقات سلاح‌های تفنگ و تپانچه در مسافت‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۳۰۰ متر برگزار می‌شود. برای مسافت ۱۰ متر، از سلاح بادی استفاده می‌شود و در مسافت‌های بیشتر سلاح خفیف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفنگ
مسابقات تیراندازی با تفنگ با دو سلاح تفنگ بادی و تفنگ خفیف انجام می‌شود. از جمله رشته‌های زیر:

مسابقات رسمی اهداف ثابت فدراسیون جهانی تیراندازی شامل شش ماده:
تفنگ بادی ۱۰ متر
تفنگ درازکش ۵۰ متر
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر
تفنگ استاندارد ۳۰۰ متر
تفنگ درازکش ۳۰۰ متر
تفنگ سه وضعیت ۳۰۰ متر
مسابقات اهداف دونده در دو مسافت ۱۰ و ۵۰ متر
ورزش دوگانه (بیاتلون) که یکی از رشته‌های المپیک زمستانی است.
تپانچه
مسابقات تپانچه نیز با دو سلاح تپانچه بادی و تپانچه خفیف برگزار می‌شود. متداول‌ترین رشته‌های سلاح تپانچه:

مسابقات رسمی اهداف ثابت فدراسیون جهانی شامل شش ماده:
تپانچه بادی ۱۰ متر
تپانچه آتش سریع ۲۵ متر (مردان)
تپانچه آتش مرکزی ۲۵ متر (مردان)
تپانچه استاندارد ۲۵ متر (مردان)
تپانچه ۲۵ متر (زنان)
تپانچه ۵۰ متر (مردان)
پنج‌گانه مدرن که از رشته‌های المپیک تابستانی است.

تفنگ ساچمه‌زن
مسابقات اهداف پروازی با تفنگ ساچمه‌زن انجام می‌شود. متداول‌ترین رشته‌های این سلاح شامل سه رشته زیر است:

تراپ
تراپ دوتایی
اسکیت

۱+