آلوی هندی – INDIAN PLUM

0

نام علمی :FLACOURTIA JANGOMANS
خانواده :   SALICACEAE – بید
بومی منطقه : شرق آسیا
نام های دیگر :coffee plum

آلوی هندی

 

۰